Estudi de l’activitat econòmica i comercial d’Empuriabrava

El Cens de l’activitat econòmica dels sectors comercials d’Empuriabrava és una eina pràctica i necessària al municipi de Castelló d’Empúries. L’exercici de l’activitat comercial cada cop es desenvolupa en un entorn més competitiu i dinàmic. Aquest fet planteja la necessitat de dotar al sector d’instruments de gestió i racionalització que contribueixin a millorar la seva posició competitiva. En el context actual l’efectivitat de fórmules de dinamització del teixit productiu, recomana disposar de dades objectives i actualitzades sobre l’activitat econòmica a l’hora de definir les accions i/o polítiques a impulsar a curt i mig termini. Aquest estudi reuneix tota la informació de la dinàmica comercial d’aquest territori.
L’estudi, encarregat per l’Ajuntament a la Cambra de Comerç de Girona, i basat en el cens realitzat entre els mesos d’abril i octubre d’enguany, analitza l’oferta dels diferents eixos comercials d’Empuriabrava, que inclouen Sant Mori-Moxó-Los Arcos, l’ avinguda Fages de Climent fins al Club Nàutic, l’avinguda Joan Carles I fins al Pla de Roses, Puigmal i Alberes Comercial, amb l’objectiu de conèixer de primera mà, i amb el màxim detall i rigor possibles, la dinàmica comercial, turística i de serveis d’Empuriabrava i presentar una única unitat d’anàlisi econòmico-comercial d’Empuriabrava.
El treball de camp realitzat al llarg d’aquests mesos ha caracteritzat establiment per establiment, fet que ha suposat comptar amb una part del vostre temps i experiència, i us vull agrair especialment la voluntat de participació i la disponibilitat que heu mostrat. En aquest sentit, s’han dut a terme entrevistes als establiments dels principals sectors d’activitat, i posteriorment, s’ha complementat una fitxa informativa amb les principals característiques de cadascun dels establiments que conformen les zones d’estudi.
A partir d’ara, avaluarem quins són els potencials que tenen aquestes zones comercials i així es podran dissenyar serveis i productes que els hi donin valor afegit. Igualment s’han de valorar els problemes i deficiències que té, per treballar conjuntament amb l’objectiu de trobar-hi solucions. En definitiva, es tracta de treballar per reforçar els seus punts forts i solucionar els seus punts febles, per tal de fer dels eixos comercials del municipi una estructura competitiva.

 

En archivo