Servei d’assessorament a emprenedors

Logo_carta

untitled

El servei d’assessorament gratuït a emprenedors es presta des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries amb la col·laboració de les empreses Grupter Assessoria d’Empreses SLU i Sad’ε 2005 SLU.

Aquest servei està destinat tant a a aquells que vulguin materialitzar el seu projecte empresarial com a aquells que ja el tinguin iniciat i consistirà en:

 • Suport en l’elaboració del pla d’empresa.
 • Avaluar la idea de negoci dintre de l´àmbit geogràfic.
 • Conèixer els tràmits a seguir per a posar en marxa el negoci.
 • Conèixer les solucions de finançament, públiques i privades.
 • Tipus de subvencions per a creació d’empreses, depenent de l’ activitat que volen portar a terme.
 • Elecció entre persona física o jurídica, segons convingui, i el coneixement dels tràmits necessaris per posar en marxa una empresa.
 • La llicència d’activitats i el permís d’obertura des de l’ajuntament de Castelló d’Empúries.
 • Enquadrament a la Seguretat Social.
 • Assessorament sobre l’alta del Règim de Treballador Autònom.
 • Assessorament en marques i noms comercials.
 • Fiscalitat per a noves empreses. IRPF i Impost de Societats.
 • L´IVA.
 • Els mòduls d’IRPF i el Règim simplificat de l’IVA.
 • L´Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR).
 • Contractes de treball i bonificacions per els empleats de  l´empresa.

El servei es presta presencialment un dia a la setmana, els dimecres de 9 a 14 amb cita prèvia, i complementàriament, al compte de correu electrònic castelloempren@castello.cat es poden adreçar els dubtes, consultes o preguntes que sorgeixin.

En archivo