Viver d’Empreses

Els vivers d’empresa són espais destinats a les persones emprenedores que volen iniciar el seu negoci en un entorn que afavoreixi el seu desenvolupament i consolidació.
Un viver d’empresa és una eina fonamental per incentivar la creació i el foment de l’activitat emprenedora. L’objectiu principal és facilitar l’inici de l’activitat empresarial  a través d’una sèrie de serveis complementaris a preus més reduïts que els que ofereix el mercat, i totalment adaptats a totes les necessitats. És també una eina de formació dels futurs empresaris, i a més pot allargar la vida de les empreses o atenuar el número de les que s’extingeixen.
Al Viver d’Empreses del Centre Emprèn oferim un despatx per a les persones emprenedores que volen iniciar un negoci.

clip_image002

S’ofereixen els següents serveis:
–   Despatx en règim de lloguer
–   Serveis logístics i administratius compartits ( centraleta, copisteria…)
–  Assessorament empresarial amb experts en creació i suport d’empreses (acompanyament, pla de consolidació,  recerca de finançament, formació…)

Aquests serveis i equipaments incrementen les possibilitats de supervivència del projecte empresarial, per tant només s’adrecen als primers anys de la seva posada en marxa. Un cop transcorregut el termini màxim d’estada al Viver, de durada màxima de 2 anys, i amb l’objectiu que el suport rebut sigui una garantia per a la consolidació del negoci, cal cercar un nou espai per a desenvolupar l’activitat.

Requits d’accés al Viver d’Empreses del Centre Emprèn:
Per poder accedir al Viver d’Empreses del Centre Emprèn cal disposar d’un projecte empresarial de nova o recent creació. L’estada màxima en la modalitat de Viver d’Empreses és de 2 anys.
Disposem d’un despatx de 9,29m2 per 150€/any.
Per més informació, contacteu amb nosaltres al 972 45 68 17 o al correu castelloempren@castello.cat

Actualment, el viver del Centre Emprèn està lliure.

 

En archivo