Recursos d’interès

A la pàgina web catalunyaempren.gencat.cat s’hi pot trobar:

– Test-idea: mitjançant un qüestionari s’obté una orientació sobre el perfil emprenedor, la solidesa de la idea i el coneixement del mercat, per tal de poder saber quins aspectes del perfil o de la idea cal potenciar i en quins cal seguir treballant per a millorar-los.

– Pla d’empresa: què ha de tenir un pla d’empresa? per on cal començar? A través del Pla d’empresa cal explicar la idea de negoci i desenvolupar tots aquells aspectes que cal conèixer abans de posar-se en marxa, com són el mercat, la distribució, l’organització o el pla financer, entre d’altres.

– Les claus per emprendre: és un aplicació que permet incorporar un conjunt d’actituds, habilitats i destreses que contribueixen a l’èxit de qualsevol projecte empresarial: les competències emprenedores.

En archivo