Castelló d’Empúries en xifres

La Diputació de Girona, en el marc del suport a les iniciatives locals de promoció econòmica i foment de l’ocupació, ha desenvolupat el Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA), que gaudeix dels avantatges que aporten avui les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a partir del convenciment que l’oferta i l’ús de la informació són al cor mateix de la vida diària, tant social com econòmica i política.

Aquest sistema d’informació municipal aglutina la major part de la informació socioeconòmica existent de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, que s’agrupa en cinc grans blocs:

  • Entorn: marc territorial de la informació
  • Demografia: aspectes relacionats amb la població i les seves característiques bàsiques (naixements, defuncions, migracions, origen, estudis…)
  • Activitat econòmica: dades econòmiques -com el nombre i les característiques de les empreses-, la renda familiar, les estadístiques d’habitatge, turisme…
  • Mercat de treball i polítiques de desenvolupament econòmic local: estadístiques referides a l’atur registrat, contractes, mobilitat laboral i dades de les actuacions en polítiques de desenvolupament econòmic local
  • Qualitat de vida: equipaments culturals i esportius, medi ambient, sanitat, educació, assistencial, seguretat…

El municipi en xifres

 

En archivo