Formació

IMG_0391[1]

La formació és una eina clau per a millorar l’ocupabilitat i la competitivitat de les empreses i per donar resposta a la demanda formativa de la ciutadania . L’atenció personalitzada és un factor clau ja que és important valorar la dimensió personal, els recursos, les habilitats i les eines necessàries que l’usuari necessitarà pel desenvolupament de les seves capacitats.

Així, l’impuls d’accions formatives ha de millorar l’ocupabilitat dels aturats i ha d’estar íntimament lligada al sistema d’orientació local. Ha de garantir la formació bàsica per a les persones adultes per assolir les competències mínimes, i l’adaptació de les empreses als canvis de necessitats del mercat. Millorar la inserció laboral i la qualificació dels treballadors, facilitar l’accés, el retorn i l’adaptació als canvis, a més d’equilibrar la relació entre l’oferta laboral i la demanda.

Els programes de formació i reciclatge també són importants per a tots aquells emprenedors que volen ampliar les seves possibilitats de creixement i busquen obrir-se camí en el món laboral. Oferir eines per desenvolupar i consolidar el seu projecte empresarial, posant a l’abast professionals i recursos per a adquirir i actualitzar coneixements i informació necessària perquè els projectes empresarials arribin al mercat amb unes garanties de viabilitat.

També s’impulsaran programes per millorar l’ocupabilitat de les persones joves, amb baixa qualificació, dèficits formatius i procedents de sectors d’activitat en retrocés, per proporcionar-los unes competències professionals suficients que els permeti la inserció al mercat laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat i futur professional, mitjançant la combinació  d’actuacions integrades que fomentin la seva inserció laboral en empreses i/o el retor al sistema educatiu.

El programa formatiu, totalment gratuït, està orientat a la participació, interès i necessitats del sector, serà impartit per un equip de professionals amb una àmplia experiència docent que garanteixi l’adquisició dels objectius.

Els cursos s’impartiran al Centre Emprèn, centre homologat i reconegut i entitat de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), subvencionat pel Fons Social Europeu i com a Centre col.laborador amb el Departament de Treball de la Generalitat en Formació i Ocupació i el Departament d’Ensenyament, que signarà convenis amb entitats o empreses públiques, organitzacions empresarials o centres integrats de formació professional de titularitat privada o entitats de formació que compleixin els requisits que estableix l’Ordre TRE/338/2008 de 4 de juliol.

Assessorament personalitzat de l’itinerari formatiu

Programa de formació

Formació nàutica‎‎

 

En archivo