Ocupació

ocupacio3

 

 

 

 

 

 

L’objectiu és el de facilitar l’accés al mercat de treball de les persones aturades, afavorir l’accés al mercat de treball de les persones aturades amb dificultats d’accedir-hi i impulsar instruments que ajudin a millorar el seu grau d’ocupabilitat i que els ajudin a superar els diferents obstacles que en dificulten l’accés, fomentant la seva autonomia i dotant-les de les eines necessàries per a fer una recerca activa de feina que pugui finalitzar amb la inserció en el mercat laboral.

Servei d’Orientació Laboral

Aula de suport a la recerca de feina

Aula activa d’habilitats sociolaborals

Servei d’Intermediació Laboral

Assessorament a les empreses

Prospecció Empresarial

 

 

 

 

En archivo