Prospecció empresarial

Per conèixer la realitat de les necessitats d’ocupació, l’Ajuntament de Castelló ha subscrit un conveni de col·laboració amb la Fundació Intermedia, que agrupa diverses organitzacions del tercer sector social, IReS, SURT, SUARA (i en un primer moment FIAS), amb una llarga trajectòria d’acció social per a la millora de l’ocupació, especialment dels grups i persones que es troben en situacions de major vulnerabilitat.

Partint d’aquesta experiència, INTERMEDIA vol ser una eina professional, de qualitat, solidària i responsable, per al desenvolupament personal, la millora de l’ocupació i de l’ocupabilitat de les persones.

La missió de l’Agència de Col·locació INTERMEDIA és facilitar l’ocupació i la millora professional de les persones duent a terme diferents accions d’assessorament, orientació, capacitació i desenvolupament de les trajectòries professionals, amb estreta col·laboració amb les empreses i el teixit socioeconòmic.

Fundació Intermedia

En archivo