Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica

images21GXWC95

La Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial.
En aquest marc d’actuació, s’ha considerat la conveniència de consolidar i potenciar la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica per millorar la capacitació dels municipis i les comarques en la realització de polítiques locals de promoció econòmica.
L’adhesió de Castelló d’Empúries a la XSLPE té la finalitat d’afavorir la millora de les accions de promoció econòmica al municipi.
xslpe.ddgi.cat 

En archivo