Reserva d’espais

El Centre Emprèn posa a dispocició els seus espais a empreses, comerços, associacions i entitats del sector empresarial i als emprenedors domiciliats al centre per tal que puguin dur a terme les seves activitats: reunions, presentacions, formació pels seus treballadors…

Aula de formació:

IMG_0391[1]

  • Espai amb capacitat per a 25/30 persones.
  • Equipat amb connexió a Internet (wi-fi), suport audiovisual (ordinador portàtil i projector), taules, cadires i pissarra.

  Sala de reunions:

IMG_0407[1]

  • Espai amb capacitat per a 10/12 persones.
  • Equipat amb connexió a Internet (wi-fi) i suport de TV.

RESERVA: l’espai es podrà reservar, prèvia sol.licitud i disponibilitat. 

PREUS DEL SERVEI:

Concepte

Preu / hora

 

0-8h

8-16h +16h

Preu Sala Reunions

10 € 6 €

3 €

Preu Sala Formació

12 € 8 €

4 €

Preu Sala Formació + mitjans 15 € 10 €

5€

 *La reserva d’espais serà gratuïta per a les associacions de comerciants, per a les empreses i els comerços del municipi que ho sol.licitin (activitats sense ànim de lucre). 

 

En archivo